معرفی باشگاه مشتریان شهر کفش

شهرکفش به منظور بهبود سیستم خدمت رسانی و مشتری نسبت به راه اندازی باشگاه مشتریان ویژه برای مشتریان قبلی اقدام نموده است. به زودی کلیه طرح های باشگاه مشتریان از طریق این صفحه به اطلاع تمامی مشتریان و همراهان شهرکفش اطلاع رسانی خواهد شد.

 

مزایای بهره مندی از سیتسم باشگاه مشتریان شهرکفش